• +84 93 649 7218
  • nammt@sbsvietnam.vn
  • Chọn ngôn ngữ:

BMWindows

BM Windows chọn Elumatec đồng hành qua các năm

(07/04/2021)
BM Windows đặt sự tin tưởng vào công nghệ Elumatec. Do đại diện độc quyền của hãng tại Việt Nam, công ty TNHH Smart Builders Solutions( SBS) cung cấp. Bắt... 

Nhà máy BM Windows chọn SBS Việt Nam lắp đặt hệ thống Elumatec.

(02/04/2021)
Đại diện độc quyền của Elumatec(Đức) tại Việt Nam-  Công ty TNHH Smart Builders Solutions( SBS) cung cấp và lắp đặt toàn bộ dây chuyền sản xuất...