• +84 93 649 7218
  • nammt@sbsvietnam.vn
  • Chọn ngôn ngữ:

Tin chuyên ngành

Sự chuyển mình tích cực của ngành nhôm Việt năm 2019

(16/06/2019)
Quyết định điều tra chống phá giá đối với nhôm Trung Quốc là động thái đầu tiên báo hiệu cho sự chuyển mình tích cực của ngành nhôm Việt... 

Ngành nhôm trong nước chịu sức ép từ nhôm ngoại

(16/06/2019)
Hiện nay, không chỉ riêng ngành thép mà ngành nhôm trong nước cũng phải chịu sức ép lớn từ lượng sản xuất dư thừa từ Trung Quốc. Ngành nhôm... 

Những tín hiệu lạc quan của ngành nhôm Việt

(12/06/2019)
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1480/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số... 

Chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm nhôm từ Trung Quốc

(09/06/2019)
Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1480/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) tạm thời đối với một số...