• +84 93 649 7218
  • nammt@sbsvietnam.vn
  • Chọn ngôn ngữ:

Tiếp nhận hồ sơ miễn trừ với một số sản phẩm nhôm xuất xứ từ Trung Quốc

Cục PVTM thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, có xuất xứ từ Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1480/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình, đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm, có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo đó, biện pháp chống bán phá giá tạm thời được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung, với mức thuế từ 2,46-35,58% với các sản phẩm có mã HS 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.21.90 (mã vụ việc AD05).

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm nhôm xuất xứ từ Trung Quốc. Ảnh: nguồn Bộ Công Thương

Dựa vào quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 06) quy định: “Sau khi Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời hoặc chính thức hoặc quyết định về kết quả rà soát biện pháp phòng vệ thương mại, cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ”.

Do vậy, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của vụ việc này.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, các doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ theo các quy định tại Thông tư 06. Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 06.

Đối tượng đề nghị miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ qua dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.moit.gov.vn/HomePage.aspx; theo đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Cục Phòng vệ thương mại.

Cục Phòng vệ thương mại sẽ thông báo về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Doanh nghiệp bổ sung hồ sơ trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, Cục Phòng vệ thương mại cũng phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét miễn trừ hoặc không miễn trừ trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không được miễn trừ, Cục sẽ thông báo cụ thể về lý do.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ, đối tượng được miễn trừ sẽ được hoàn trả thuế đã nộp đối với những lô hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan trong thời hạn miễn trừ của quyết định miễn trừ.

Đối tượng được miễn trừ cũng phải nộp báo cáo định kỳ về tình hình nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ và việc tuân thủ điều kiện, nghĩa vụ được miễn trừ tới Cục Phòng vệ thương mại. Đặc biệt, Cục Phòng vệ thương mại có thể kiểm tra sau miễn trừ nhằm mục đích thẩm định việc tuân thủ của đối tượng được miễn trừ đối với các điều kiện, quy định pháp luật về miễn trừ.

Riêng với trường hợp đối tượng được miễn trừ không tuân thủ các quy định, điều kiện hưởng miễn trừ, Bộ Công Thương có quyền thu hồi quyết định miễn trừ và thông báo cho cơ quan hải quan xử lý theo quy định pháp luật./.