• +84 93 649 7218
  • nammt@sbsvietnam.vn
  • Chọn ngôn ngữ:

Quân Đạt

Công ty Quân Đạt đầu tư dây chuyền sản xuất Elumatec do SBS phân phối

(02/04/2021)
Công ty TNHH SX & TM Quân Đạt đã lắp đặt hệ thống máy cắt, hệ thống máy CNC, v.v. Elumatec do Công ty TNHH Smart Builders Soltions( SBS) cung cấp. Nhằm...