• +84 93 649 7218
  • nammt@sbsvietnam.vn
  • Chọn ngôn ngữ:

nhôm

Chủ tịch Nhà máy in tiền quốc gia thu nhập 47 triệu mỗi tháng

(17/06/2019)
Trong văn bản gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước, Nhà máy in tiền quốc gia cho biết các thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước...