• +84 93 649 7218
  • nammt@sbsvietnam.vn
  • Chọn ngôn ngữ:

ngành nhôm

Sự chuyển mình tích cực của ngành nhôm Việt năm 2019

(16/06/2019)
Quyết định điều tra chống phá giá đối với nhôm Trung Quốc là động thái đầu tiên báo hiệu cho sự chuyển mình tích cực của ngành nhôm Việt... 

Chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm nhôm từ Trung Quốc

(09/06/2019)
Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1480/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) tạm thời đối với một số...