• +84 93 649 7218
  • nammt@sbsvietnam.vn
  • Chọn ngôn ngữ:

Hỗ trợ Covid

Doanh nghiệp ngành nhôm khó tiếp cận gói hỗ trợ dịch COVID-19

(02/04/2021)
Theo ông Nguyễn Minh Kế- Chủ tịch Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam (VAA), trong 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, theo số liệu VAA công bố tại Hội...